Bài 13: Môi trường truyền âm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 13 : Môi trường truyền âm giúp HS giải bài tập, nâng cao năng lực tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí :

Bài 13.1 trang 30 Sách bài tập Vật Lí 7: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

   A. Khoảng chân không

B. Tường bê tông
C. Nước biển
D. Tầng khí quyển bao quanh toàn cầu .

Lời giải:

Đáp án : A
Âm không hề truyền trong môi trường tự nhiên chân không .

Bài 13.2 trang 30 Sách bài tập Vật Lí 7: Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết khi có người đi đến bờ sông, cá ở trong sông lập tức “lẩn trốn ngay”. Hãy giải thích tại sao?

Lời giải:

Tiếng động của chân người đã truyền qua đất trên bờ, và qua nước rồi đến tai cá, nên nó bơi nhanh đi chỗ khác .

Bài 13.3 trang 30 Sách bài tập Vật Lí 7: Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường thấy chớp trước tiếng thấy tiếng sét. Hãy giải thích.

Lời giải:

Đó là vì ánh sáng truyền trong môi trường tự nhiên không khí nhanh hơn âm thanh rất nhiều. Vận tốc của ánh sáng trong không khí là 300.000 km / s, trong khi đó tốc độ của âm thanh trong không khí chỉ khoảng chừng 340 m / s .
Vì vậy, thời hạn để tiếng sét truyền đến tai ta dài hơn thời hạn mà ánh sáng chớp truyền đến mắt ta .

Bài 13.4* trang 30 Sách bài tập Vật Lí 7: Nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp, các em có thể biết được khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh là bao nhiêu không?

Lời giải:

Ta có tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m / s
Khoảng cách từ nơi mình đứng đến chỗ sét đánh nếu nghe thấy tiếng sét sau 3 giây là : s = v. t = 340.3 = 1020 ( m ) ≈ 1 km

Bài 13.5 trang 30 Sách bài tập Vật Lí 7: Trò chơi “điện thoại”

– Vật liệu : 2 ống bơ sữa bò bỏ 2 đáy ; 2 miếng nilông ( rộng hơn đáy ống bơ ) ; 2 sợi dây chun ; 1 sợi chỉ dài từ 20 đển 30 mét ; 2 mẩu que tăm .
– Cách làm : dùng sợi dây chun buộc chặt miếng nilông vào một đáy mỗi ống bơ. Đục 1 lỗ nhỏ ở giữa đáy mỗi ống bơ. Nối 2 ống bơ với nhau bằng sợi chỉ luồn vào lỗ giữa đáy mỗi ống và chốt đầu sợi chỉ ở mỗi lỗ với ống bơ bởi một que tăm buộc ngang .
– Cách chơi : 2 em tham gia, mỗi em cầm 1 ống bơ và đứng ở khoảng cách sợi chỉ vừa đủ căng. Một em đặt sát miệng vào ống bơ và gọi bạn. Em kia áp tai vào ống bơ sẽ nghe thấy rõ tiếng gọi của bạn. Hỏi âm đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua những môi trường tự nhiên nào ?

Lời giải:

Âm đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua môi trường tự nhiên khí và rắn ( sợi chỉ ) .

Bài 13.6 trang 30 Sách bài tập Vật Lí 7: Kết luận nào sau đây sai?

A. Vận tốc âm thanh trong không khí vào lúc 340 km / s .
B. tốc độ âm thanh trong nước vào khoảng chừng 1,5 km / s .
C. tốc độ âm thanh trong thép vào tầm 6100 m / s .
D. tốc độ âm thanh trong gỗ vào tầm 3400 m / s .

Lời giải:

Đáp án : A

Vì vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340 m/s.

Bài 13.7 trang 31 Sách bài tập Vật Lí 7: Những môi trường dưới đây có thể truyền được âm không?


Không

1. Tường gạch

2. Nước sôi

3. Tấm nhựa

4. Không khí loãng

5. Chân không

6. Khí hidro

7. Sắt nóng chảy

8. Sàn gỗ

9. Bông

10. Cao su

Lời giải:

– Môi trường có thể truyền âm : Tường gạch, nước sôi, tấm nhựa, không khí loãng, khi hidro, sắt nóng chảy, sàn gỗ, bông, cao su đặc .
– Môi trường không truyền âm : chân không .

Bài 13.8 trang 31 Sách bài tập Vật Lí 7: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn .
B. Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ hơn trong chất rắn .
C. Vận tốc âm truyền trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất khí .
D. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn .

Lời giải:

Đáp án : B
Kết luận đúng là : tốc độ âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ hơn trong chất rắn hay tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn nhất, sau đó đến chất lỏng và ở đầu cuối là chất khí .

Bài 13.9 trang 31 Sách bài tập Vật Lí 7: Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa?

A. 1700 m
B. 170 m
C. 240 m
D. 1360 m

Lời giải:

Đáp án : A
Ta có tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m / s và thời hạn là 5 giây
Người đó đứng cách nơi xảy ra sét một khoảng chừng là :
s = v x t = 340 x 5 = 1700 ( m )

Bài 13.10 trang 31 Sách bài tập Vật Lí 7: Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Độ cao của âm
B. Độ to của âm
C. Biên độ của âm
D. Cả A, B

Lời giải:

Đáp án : A
Khi âm truyền trong không khí thì độ cao của âm là đại lượng không đổi .

Bài 13.11* trang 31 Sách bài tập Vật Lí 7: Vì sao chân không không truyền được âm?

Lời giải:

– Sở dĩ âm truyền được trong chất khí, lỏng, rắn vì khi nguồn âm xê dịch, nó làm cho những hạt cấu trúc nên chất khí, chất lỏng hay chất rắn ở gần nó cũng xê dịch theo. Dao động của những hạt này lại truyền cho những hạt bên cạnh, cứ như thế, âm truyền đến tai ta làm cho màng nhĩ giao động, nên ta nghe được âm .
– Môi trường chân không không truyền âm vì nó không có những hạt vật chất, thế cho nên nó không có gì để giao động được nên không truyền âm .