Khoa học lớp 4 Bài 42: Sự lan truyền âm thanh

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 84, 85 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Bài 42: Sự lan truyền âm thanh của Chủ đề Vật chất và năng lượng.

Qua đó, sẽ giúp những em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải Khoa học 4 thật thành thạo. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của Mobitool :

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 84, 85

Thực hành trang 84

– Đặt phía dưới trống một cái ống bơ, miệng ống được bọc ni lông và trên có rắc ít vụn giấy như hình 1 .

– Gõ trống và quan sát các vụn giấy. Nêu kết quả quan sát.

Trả lời:

+ Khi đặt dưới ống một cái ống bơ, miệng ống bơ bọc ni lông trên đó rắc ít giấy vụn và gõ trống ta thấy những mẫu giấy vụn nảy lên, tai ta nghe thấy tiếng trống .+ Khi gõ trống ta còn thấy tấm ni lông rung .

Thực hành trang 85

Đặt một chiếc đồng hồ đeo tay chuông đang kêu vào một túi ni lông, buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước. Áp một tai vào thành chậu, tai kia được bịt lại. Bạn có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ đeo tay không ? Kết quả này cho thấy âm thanh có truyền qua thành chậu, qua nước được không ?

Sự lan truyền âm thanh

Trả lời:

+ Khi đã buộc chặt đồng hồ đeo tay trong túi nilon rồi thả vào chậu nước ta vẫn nghe thấy tiếng chuông khi áp tai vào thành chậu là do tiếng chuông đồng hồ đeo tay lan truyền qua túi nilon, qua nước, qua thành chậu và lan truyền tới tai ta .+ Âm thanh hoàn toàn có thể lan truyền qua chất lỏng, chất rắn .

Liên hệ thực tế và trả lời

Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên hay yếu đi ? Nêu ví dụ .

Trả lời:

+ Khi truyền ra xa thì âm thanh yếu đi vì rung động truyền ra xa bị yếu đi .+ Ví dụ :

  • Khi ô tô đứng gần ta nghe thấy tiếng còi to, khi ô tô đi xa dần ta nghe tiếng còi nhỏ dần đi.
  • Ở trong lớp nghe bạn đọc bài rõ, ra khỏi lớp nghe thấy bạn đọc bé và đi quá xa thì không nghe thấy gì nữa.
  • Ngồi gần đài nghe tiếng nhạc to, đi xa dần nghe tiếng nhạc nhỏ đi…

Trò chơi: “Nói chuyện qua điện thoại”

Nói chuyện qua điện thoại"

Trả lời:

– Dùng 2 lon sữa bò đục lỗ phía dưới rồi luồn sợi dây đồng qua lỗ nối 2 ống bơ lại với nhau .– 1 HS áp tai vào lon sữa bò, 1 HS nói vào miệng lon sữa bò còn lại .– GV nhu yếu HS nói nhỏ sao cho người bên cạnh không nghe thấy. Sau đó hỏi xem HS áp tai vào miệng lon sữa bò đã nghe thấy bạn nói gì .– GV tổ chức triển khai cho nhiều lượt HS chơi, cứ 2 HS trò chuyện thì có 1 HS đứng cạnh HS nói giám sát xem bạn có nói nhỏ không. Nếu HS giám sát nghe thấy thì người chơi bị vi phạm và dừng cuộc chuyện trò .– Nhận xét, tuyên dương những đôi bạn đã trò chuyện thành công xuất sắc .Ta thấy rằng : Khi trò chuyện điện thoại thông minh, âm thanh truyền qua môi trường tự nhiên : chất rắn, lỏng và qua không khí .

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 84, 85 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Bài 42: Sự lan truyền âm thanh của Chủ đề Vật chất và năng lượng.

Qua đó, sẽ giúp những em ôn tập, củng cố những dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng và kiến thức giải Khoa học 4 thật thành thạo. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết cụ thể trong bài viết dưới đây của Mobitool :

Giải bài tập SGK Khoa học 4 trang 84, 85

Thực hành trang 84

– Đặt phía dưới trống một cái ống bơ, miệng ống được bọc ni lông và trên có rắc ít vụn giấy như hình 1 .– Gõ trống và quan sát những vụn giấy. Nêu tác dụng quan sát .

Trả lời:

+ Khi đặt dưới ống một cái ống bơ, miệng ống bơ bọc ni lông trên đó rắc ít giấy vụn và gõ trống ta thấy những mẫu giấy vụn nảy lên, tai ta nghe thấy tiếng trống .+ Khi gõ trống ta còn thấy tấm ni lông rung .

Thực hành trang 85

Đặt một chiếc đồng hồ đeo tay chuông đang kêu vào một túi ni lông, buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước. Áp một tai vào thành chậu, tai kia được bịt lại. Bạn có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ đeo tay không ? Kết quả này cho thấy âm thanh có truyền qua thành chậu, qua nước được không ?

Sự lan truyền âm thanh

Trả lời:

+ Khi đã buộc chặt đồng hồ đeo tay trong túi nilon rồi thả vào chậu nước ta vẫn nghe thấy tiếng chuông khi áp tai vào thành chậu là do tiếng chuông đồng hồ đeo tay lan truyền qua túi nilon, qua nước, qua thành chậu và lan truyền tới tai ta .+ Âm thanh hoàn toàn có thể lan truyền qua chất lỏng, chất rắn .

Liên hệ thực tế và trả lời

Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên hay yếu đi ? Nêu ví dụ .

Trả lời:

+ Khi truyền ra xa thì âm thanh yếu đi vì rung động truyền ra xa bị yếu đi .+ Ví dụ :

  • Khi ô tô đứng gần ta nghe thấy tiếng còi to, khi ô tô đi xa dần ta nghe tiếng còi nhỏ dần đi.
  • Ở trong lớp nghe bạn đọc bài rõ, ra khỏi lớp nghe thấy bạn đọc bé và đi quá xa thì không nghe thấy gì nữa.
  • Ngồi gần đài nghe tiếng nhạc to, đi xa dần nghe tiếng nhạc nhỏ đi…

Trò chơi: “Nói chuyện qua điện thoại”

Nói chuyện qua điện thoại"

Trả lời:

– Dùng 2 lon sữa bò đục lỗ phía dưới rồi luồn sợi dây đồng qua lỗ nối 2 ống bơ lại với nhau .– 1 HS áp tai vào lon sữa bò, 1 HS nói vào miệng lon sữa bò còn lại .

– GV yêu cầu HS nói nhỏ sao cho người bên cạnh không nghe thấy. Sau đó hỏi xem HS áp tai vào miệng lon sữa bò đã nghe thấy bạn nói gì.

– GV tổ chức triển khai cho nhiều lượt HS chơi, cứ 2 HS trò chuyện thì có 1 HS đứng cạnh HS nói giám sát xem bạn có nói nhỏ không. Nếu HS giám sát nghe thấy thì người chơi bị vi phạm và dừng cuộc chuyện trò .– Nhận xét, tuyên dương những đôi bạn đã trò chuyện thành công xuất sắc .Ta thấy rằng : Khi trò chuyện điện thoại cảm ứng, âm thanh truyền qua môi trường tự nhiên : chất rắn, lỏng và qua không khí .