Đường lên đỉnh Olympia Wiki

Cuộc thi chung kết là cuộc thi thứ 53 và cũng là cuộc thi cuối cùng trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Cuộc thi này đã diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. Thí sinh giành được vòng nguyệt quế là Nguyễn Hoàng Khánh, đến từ trường THPT Bạch Đằng – Quảng Ninh.

Khởi động

[]

Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với các câu hỏi không giới hạn thuộc 10 lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao, Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.
Trong vòng 1 phút, mỗi học viên khởi động với những câu hỏi không số lượng giới hạn thuộc 10 nghành : Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao, Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Tiếng Anh. Mỗi câu vấn đáp đúng được 10 điểm, vấn đáp sai không bị trừ điểm .

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này :

  • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
  • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
  • Câu hỏi có hình hoặc đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh hoàn toàn có thể đổi khác đáp án trong khoảng chừng thời hạn không quá 1 giây nếu trước đó đáp án đưa ra hoàn toàn có thể không đúng mực. Nếu không đổi khác, chương trình sẽ ghi nhận đáp án tiên phong .Luật chơi này khá giống với luật chơi của phần thi Khởi động của năm thứ 6 ( chỉ khác là không có luật dừng chơi nếu không vấn đáp đúng 5 câu liên tục ), đồng thời cũng đã được vận dụng trong trận chung kết năm thứ 11 .

Vượt chướng ngại vật

[]

Có 4 từ hàng ngang – cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 – là 1 hình ảnh liên quan đến chướng ngại vật hoặc chính là chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm.
Có 4 từ hàng ngang – cũng chính là 4 gợi ý tương quan đến chướng ngại vật mà những thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 – là 1 hình ảnh tương quan đến chướng ngại vật hoặc chính là chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô TT .Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn vấn đáp một trong những từ hàng ngang này. Cả 4 thí sinh vấn đáp câu hỏi bằng máy tính trong thời hạn tâm lý 15 giây / câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang sẽ được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu vấn đáp đúng, 1 góc ( được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang ) của hình ảnh cũng được mở ra.
Thí sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang đầu tiên được 80 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ hai được 60 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ ba được 40 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ tư được 20 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở câu hỏi gắn với ô trung tâm được 10 điểm.
Thí sinh hoàn toàn có thể bấm chuông vấn đáp chướng ngại vật bất kỳ khi nào. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang tiên phong được 80 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ hai được 60 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ ba được 40 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ tư được 20 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở câu hỏi gắn với ô TT được 10 điểm .Cả 4 thí sinh sẽ có 15 giây để bấm chuông đưa ra câu vấn đáp cho chướng ngại vật sau khi kết thúc những từ hàng ngang và một câu ở ô TT. Sau 15 giây, nếu không có thí sinh nào vấn đáp thì chương trình sẽ nhờ một người theo dõi vấn đáp. Khán giả vấn đáp đúng sẽ nhận kỷ niệm chương của chương trình. Nếu không có người theo dõi nào vấn đáp, dẫn chương trình sẽ công bố đáp án chướng ngại vật .

Nếu trả lời sai chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Tăng tốc

[]

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.
Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian tâm lý cho mỗi câu hỏi là 30 giây .Bốn thí sinh cùng vấn đáp bằng máy tính. Thí sinh vấn đáp đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh vấn đáp đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Thí sinh vấn đáp đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Thí sinh vấn đáp đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm .Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này :

  • 1 câu hỏi IQ (câu số 1 hoặc 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,…
  • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 1 hoặc 3): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E… phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
  • 2 câu hỏi dữ kiện (câu số 2 và 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: “Đây là ai? Đây là gì?”, “Đây là địa danh nào?”, “Đây là loài vật nào?”…

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng vấn đáp đúng trong cùng một khoảng chừng thời hạn, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ vấn đáp nhanh câu hỏi đó ( Ví dụ : những thí sinh vấn đáp ở mức thời hạn lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu vấn đáp đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20 ) .

Về đích

[]

Sau phần thi Tăng tốc, thí sinh có số điểm cao nhất hiện tại sẽ là người thi trước, sau phần thi Về đích đầu tiên, thì đến lượt thí sinh về nhì sau phần thi Tăng tốc, và tiếp tục như vậy cho đến khi cả 4 thí sinh hoàn thành phần thi Về đích. Nếu có hai hoặc cả 4 người có cùng số điểm thì người có số thứ tự đứng nhỏ hơn sẽ là người Về đích trước.
Sau phần thi Tăng tốc, thí sinh có số điểm trên cao nhất hiện tại sẽ là người thi trước, sau phần thi Về đích tiên phong, thì đến lượt thí sinh về nhì sau phần thi Tăng tốc, và liên tục như vậy cho đến khi cả 4 thí sinh hoàn thành phần thi Về đích. Nếu có hai hoặc cả 4 người có cùng số điểm thì người có số thứ tự đứng nhỏ hơn sẽ là người Về đích trước .Có 3 mức điểm : 10 điểm, 20 điểm và 30 điểm, mỗi mức điểm gồm 3 câu hỏi. Thời gian tâm lý và vấn đáp câu hỏi 10 điểm là 10 giây, câu 20 điểm là 15 giây và câu 30 điểm là 20 giây .Thí sinh có 1 lượt lựa chọn 3 câu hỏi tùy ý. Thí sinh đang vấn đáp gói câu hỏi của mình phải đưa ra câu vấn đáp trong thời hạn lao lý của chương trình. Trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi. Nếu thí sinh vấn đáp sai hoặc không vấn đáp được câu hỏi thì chỉ một người nhấn chuông nhanh nhất giành được quyền vấn đáp. Trả lời đúng giành được điểm của câu hỏi đó từ người vấn đáp sai, vấn đáp sai bị trừ đi 50% số điểm của câu hỏi .

Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần cho một câu trong số các câu đã chọn. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm. Trả lời sai bị trừ đi số điểm của câu hỏi.

Thứ tự tham gia phần thi về đích của những thí sinh như sau :

  • Lượt 1: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất sau phần thi Tăng tốc (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm).
  • Lượt 2: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất trong các thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 1 tham gia xong phần thi của mình.
  • Lượt 3: Dành cho thí sinh có điểm cao hơn trong 2 thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ hơn nếu 2 thí sinh bằng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 2 tham gia xong phần thi của mình.
  • Lượt 4: Dành cho thí sinh cuối cùng chưa tham gia phần thi Về đích.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

[]

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.