thiết kế mạch điện dưới dạng hình ảnh

thiết kế mạch điện dưới dạng hình ảnh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.47 KB, 2 trang )

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN DƯỚI DẠNG HÌNH ẢNH
Với công cụ Thiết kế mạch điện, giáo viên có thể dễ dàng đưa vào bài giảng của
mình các sơ đồ thí nghiệm về mạch điện để hỗ trợ cho việc giảng dạy môn Vật lý.
− Giả sử tôi cần thiết kế mạch điện như trên màn hình: Mạch điện này có thể tương
tác được như bật tắt công tắc (bật, tắt, bật) hoặc điều chỉnh các biến trở (kéo con
chạy trên biến trở về gần cuối).
− Để tạo được sơ đồ mạch điện này trong Violet, ta làm như sau:
− Tại trang soạn thảo của Violet, ta chọn nút “Công cụ” rồi chọn mục “Thiết kế mạch
điện”.
− Khi trang soạn thảo Thiết kế mạch điện xuất hiện, ta bôi đen toàn bộ mạch điện
mẫu rồi nhấn phím “Delete” để xóa nó đi.
− Tiếp theo, ta lần lượt chọn các thiết bị cần vẽ trong khung “Hình ảnh” rồi kéo vào
khung soạn thảo. (Lần lượt kéo đèn, biến trở, nguồn điện, Vôn kế, Ămpe kế vào
khung soạn thảo)
− Sau khi kéo vào khung soạn thảo, ta sắp xếp lại vị trí của chúng bằng cách chọn
vào chức năng “Di chuyển” và kéo đến vị trí thích hợp. (Lần lượt kéo các đối tượng
vào vị trí thích hợp như hình vẽ). Ta cũng có thể chọn nút “Quay trái”, “Quay phải” để
quay đối tượng khi cần thiết. (Quay Ămpe kế như hình vẽ)
− Để nối dây giữa các thiết bị, ta chọn chức năng “Nối dây” và chỉ cần kéo đầu dây
của mỗi thiết bị tới vị trí cần nối.
− Khi đã nối dây xong, ta vẫn có thể bổ xung thêm các thiết bị vào mạch điện, chẳng
hạn ta kéo thêm công tắc vào mạch điện để có thể đóng, ngắt mạch điện khi cần.
(kéo công tắc vào vị trí như hình vẽ)
− Với mạch điện vừa vẽ ta cũng có thể thay đổi các giá trị Vật lý của thiết bị và quan
sát hoạt động của mạch.
− Để thay đổi các giá trị Vật lý của thiết bị, ta click vào giá trị mặc định của mỗi thiết
bị và thay đổi giá trị đó. Ví dụ: Ta thay đổi hiệu điện thế của nguồn là 9V (click vào
U=10 và thay bằng 9), điện trở của bóng đèn là 6Ω (click vào R=0.001 và thay bằng
6), thay đổi giới hạn đo của Vôn kế là 10V (click vào U=0 và thay bằng 10), thay đổi
giới hạn đo của Ămpe kế là 5A (click vào A=0 và thay bằng 5).
− Cuối cùng, ta chọn nút “Đồng ý” để hoàn thành việc thiết kế mạch điện.

− Tại trang soạn thảo, ta cũng chọn nút “Đồng ý” để hoàn thành và xem kết quả.
(click ống nhòm để xem toàn bộ)
− Tại cửa sổ trình chiếu ta có thể tương tác trực tiếp với các thiết bị của mạch điện
và quan sát hoạt động của mạch điện. (kéo biến trở về 0Ω, tắt, bật công tắc, thay đổi
giá trị của nguồn thành 12V, kéo con chạy từ từ đến giá trị 20Ω. Các thao tác đủ
chậm để có thể quan sát được sự thay đổi của các thiết bị).
− Tại trang soạn thảo, ta cũng chọn nút “ Đồng ý ” để hoàn thành xong và xem hiệu quả. ( click ống nhòm để xem hàng loạt ) − Tại hành lang cửa số trình chiếu ta hoàn toàn có thể tương tác trực tiếp với những thiết bị của mạch điệnvà quan sát hoạt động giải trí của mạch điện. ( kéo biến trở về 0 Ω, tắt, bật công tắc nguồn, thay đổigiá trị của nguồn thành 12V, kéo con chạy từ từ đến giá trị 20 Ω. Các thao tác đủchậm để hoàn toàn có thể quan sát được sự đổi khác của những thiết bị ) .