HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM YOUTUBE TRÊN SMART TV ASANZO ( for androi 4.4 )

Và truy vấn vào link để tải file APK : http://baohanh.asanzo.vn/kho-ung-dung.html

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM YOUTUBE TRÊN SMART TV ASANZO.

1. NHÓM 1.

Giao diện tivi Nhóm 1:

Bước 1 : Vào trình duyệt web, vào link : baohanh.asanzo.vn ▶ Vào “ Kho ứng dụng ” ▶ Bấm vào “ Dịch Vụ Của Google For Youtube ” và “ YOUTUBE ” ( Bấm vào thì file sẽ tự động hóa tải về TIVI )
Bước 2 : Thoát ra màn hình hiển thị chính ▶ vào ứng dụng APK Cài đặt ▶ Thấy 2 file đã tải về ▶ Nhấp lần lượt từng file để thiết lập .
Bước 3 : Ra màn hình hiển thị chính ▶ Vào mục ứng dụng ▶ Tìm ứng dụng Youtube sử dụng thông thường .
Link tải ứng dụng Youtube : http://baohanh.asanzo.vn/kho-ung-dung.html
Link hướng dẫn Youtube : https://youtu.be/REvS81DDckM

* MODEL ASANZO  

– 32S900 MT2, 32ES910
– 32E800, 32VS6, DT32S5 ( DE800 )
– 40ES900 N, 40AS300, 40AS330, 43AS330
– 43AS500, 43VS6, DT43S5 ( DAS500 ), 43ES980 ( VAS500 ), 43ES910
– 50AS620, 50ES910
* * LƯU Ý : SAU KHI CÀI ĐẶT YOUTUBE MOBILE VUI LÒNG SỬ DỤNG BẰNG CHUỘT MÁY TÍNH * *

2. NHÓM 2.

Giao diện tivi Nhóm 2:

Bước 1 : Vào trình duyệt web, vào link : baohanh.asanzo.vn ▶ Vào “ Kho ứng dụng ” ▶ Bấm vào “ Dịch Vụ Của Google For Youtube ” và “ YOUTUBE ” ( Bấm vào thì file sẽ tự động hóa tải về TIVI )
Bước 2 : Sau khi tải về hoàn tất, thoát ra màn hình hiển thị chính — > Kéo xuống chọn “ Đa phương tiện ” — > Chọn “ Thư Mục ” — > Chọn “ Download ” — > Chọn file “ Dịch Vụ Của Google For Youtube ” và “ Youtube ” vừa tải về — > Nhấn chọn “ Cài đặt ”
Bước 3 : Ra màn hình hiển thị chính ▶ Vào mục ứng dụng ▶ Tìm ứng dụng Youtube sử dụng thông thường .
Link tải ứng dụng Youtube : http://baohanh.asanzo.vn/kho-ung-dung.html
Link hướng dẫn Youtube : https://youtu.be/CpQHe-Qk2n8

* MODEL ASANZO

* * LƯU Ý : SAU KHI CÀI ĐẶT YOUTUBE MOBILE VUI LÒNG SỬ DỤNG BẰNG CHUỘT MÁY TÍNH * *

3. NHÓM 3.

Giao diện tivi Nhóm 3:

Bước 1 : Vào trình duyệt web, vào link : baohanh.asanzo.vn ▶ Vào “ Kho ứng dụng ” ▶ Bấm vào “ Dịch Vụ Của Google For Youtube ” và “ YOUTUBE ” ( Bấm vào thì file sẽ tự động hóa tải về TIVI )
Bước 2 : Sau khi tải về hoàn tất, thoát ra màn hình hiển thị chính — > Kéo xuống chọn “ Quản lý ứng dụng ” — > Chọn “ Ứng dụng tải về ” — > Chọn file “ Dịch Vụ Của Google For Youtube ” và “ Youtube ” vừa tải về — > Nhấn chọn “ Cài đặt ”
Bước 3 : Ra màn hình hiển thị chính ▶ Vào mục list ứng dụng ▶ Tìm ứng dụng Youtube sử dụng thông thường .
Link tải ứng dụng Youtube : http://baohanh.asanzo.vn/kho-ung-dung.html
Link hướng dẫn Youtube : https://youtu.be/7xTXnD3G-OY

* MODEL ASANZO

  • 55AU8000, 55AU8200, 55AU7900, 55AU8800, 55US6, 55UV8, 55UV9, 55ES980, 55SK900, 55HT9000 ,
  • AS65SK900, 65HT9000 .

* * LƯU Ý : SAU KHI CÀI ĐẶT YOUTUBE MOBILE VUI LÒNG SỬ DỤNG BẰNG CHUỘT MÁY TÍNH * *