Yeu Cau Bao hanh

Khi bạn nhu yếu ĐK bảo hành, nhân viên cấp dưới Nguyễn Kim sẽ liên lạc để sắp xếp và xác nhận cụ thể ĐK bảo hành của bạn .

Bước 1: Thông tin sản phẩm của bạn

Loại sản phẩm

Hãng

Ngày mua hàng

Bạn đang đọc: Yeu Cau Bao hanh

Tình trạng sản phẩm

Bước tiếp theo

Bước 2: Thông tin liên lạc của bạn

Bước 1: Thông tin sản phẩm của bạn

Chỉnh sửa
Loại sản phẩm

Hãng

Ngày mua hàng
Tình trạng sản phẩm

Bước 2: Thông tin liên lạc của bạn

Chỉnh sửa
Họ tên

Điện thoại

Email

Địa chỉ

Đặt thời gian

Ghi chú

Bước 2: Thông tin liên lạc của bạn

Họ tên

Điện thoại

Email

Địa chỉ

Chọn Ngày yêu cầu

Thời gian yêu cầu

Ghi chú

Chính sách riêng tư
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản bảo hành

Tôi muốn nhận những tin tức mới nhất và khuyến mại từ Nguyễn Kim
KIỂM TRA LẠI