Bếp từ Munchen GM-8999 (GM8999) – 4000W. Giá từ 10.010.000 ₫ – 33 nơi bán.