Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

Công trường có tính thân thiện với môi trường

Công trường có tính thân thiện với môi trường

[external_link_head]

Các cơ sở thân thiện với môi

trường của chúng tôi tồn

tại song hành cùng thiên nhiên

Các cơ sở thân thiện với môi trường của chúng tôi tồn tại song hành cùng thiên nhiên

Tất cả các cơ sở của Samsung Electronics đều đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường và do vậy, thực hành quản lý sinh thái. Nhưng nỗ lực của chúng tôi đối với môi trường không dừng lại trong phạm vi cơ sở đó. Trong tất cả các cơ sở của chúng tôi, chúng tôi xác định các vấn đề môi trường và đưa ra các giải pháp. Bằng cách xác định căn nguyên của vấn đề và thực hiện hành động phòng ngừa trên toàn bộ hệ thống tại cơ sở, chúng tôi đảm bảo rằng các giải pháp này không chỉ là tạm thời hoặc “quá ít ỏi, quá muộn màng”. Trong khi đó, bên ngoài các cơ sở, chúng tôi tích cực tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học cùng với các cộng đồng địa phương để bảo tồn hệ sinh thái.

Chúng tôi thực hành quản lý môi trường bền vững tại tất cả các cơ sở

Để thực hành quản lý sinh thái, Samsung Electronics đã quản lý các cơ sở làm việc dựa trên các tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế.

Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

KPI cơ sở có tính thân thiện với môi trường

Tỷ lệ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam
Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

Đạt

* 36 cơ sở sản xuất toàn cầu có chứng nhận ISO 14001 và OHSAS 18001

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để giảm phát thải khí nhà kính

Có những hành động có thể được thực hiện ở cấp công ty để đối phó với biến đổi khí hậu. Một biện pháp như vậy là để đánh giá khách qua và minh bạch và xác định các cải tiến nội bộ tiềm năng. Để làm được điều này, Samsung Electronics đã xác minh lượng khí thải nhà kính thực tế hàng năm thông qua một bên thứ ba. Ngoài ra, dựa trên các chẩn đoán của các thanh tra nội bộ, chúng tôi đã tìm cách giảm lượng khí thải và liên tục thực hiện các bước để cải thiện. Một trong những lĩnh vực trọng tâm chính của chúng tôi để giảm khí nhà kính là không ngừng phấn đấu để giảm lượng khí F, loại khí có tác động lớn đến sự nóng lên toàn cầu. Điều này đã dẫn đến sự cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong các hoạt động sản xuất chất bán dẫn của chúng tôi.

Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

Tình trạng giảm khí F lũy kế của các cơ sở của Samsung ở Hàn Quốc

(Đơn vị: 10.000 tấn CO2eq)

Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

Giảm phát thải GHG năm 2019

Quản lý chặt chẽ các hóa chất theo luật pháp của địa phương và quy định nội bộ

“Để ngăn ngừa các tai nạn tiềm ẩn có thể phát sinh từ việc quản lý hóa chất, chúng tôi quản lý một cách có hệ thống tất cả cá khâu từ mua đến tiêu hủy. Nhân viên xử lý hóa chất tại mỗi cơ sở của chúng tôi được yêu cầu thực hiện đánh giá sơ bộ hóa chất trước khi mua. Chúng tôi đăng ký và sử dụng hóa chất sau khi đã được đánh giá là đủ để sử dụng. Sau khi sử dụng, chất thải

hóa chất được thải bỏ một cách an toàn thông qua các quy trình xử lý chất thải hóa học riêng biệt.”

Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

Để giữ Trái đất lành mạnh, chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học

Ban lãnh đạo và nhân viên của Samsung Electronics đang tham gia vào các hoạt động để tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh. Samsung Electronics chia sẻ triết lý cơ bản đằng sau các hoạt động để bảo tồn đa dạng sinh học, vận hành các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và khuyến khích sự tham gia tích cực của lãnh đạo và nhân viên của chúng tôi.

Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

Chính sách bảo tồn đa dạng sinh học của Samsung Electronics

Triết lý

“Samsung Electronics công nhận những lợi ích và tầm quan trọng của hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Để giảm thiểu tác động gây hại cho đa dạng sinh học, chúng tôi tích cực tham gia vào các sáng kiến bảo tồn hệ sinh thái.”

Kế hoạch hành động

 • Tất cả các nhân viên đều công

  nhận việc bảo vệ đa dạng sinh học

  là một trong những giá trị quan

  trọng của quản lý sinh thái.

  [external_link offset=1]

 • Đánh giá và phân tích tác động

  của sản phẩm lên hệ sinh thái và đa

  dạng sinh học trong suốt vòng

  đời sản phẩm và cố gắng giảm

  thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào.

 • Ưu tiên các khu vực có giá trị đa

  dạng sinh học cao tại tất cả các cơ

  sở ở Hàn Quốc và nước ngoài và

  thực hiện các hoạt động bảo tồn đa

  dạng sinh học đáp ứng nhu

  cầu của địa phương.

 • Liên tục liên lạc với nhân viên,

  cộng đồng địa phương, NGO và các bên

  liên quan khác và góp phần nâng

  cao các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học

  của các cộng đồng địa phương.

Bảo vệ môi trường sống của các loài có nguy cơ tuyệt chủng

Chúng tôi đã xác định được các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng ở những khu vực nơi các cơ sở sản xuất của chúng tôi hoạt động, và chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch bảo tồn đa dạng sinh học với các tổ chức liên quan bao gồm cộng đồng địa phương, tổ chức công và giới chuyên môn.

Các loài sắp tuyệt chủng gần các cơ sở ở Hàn Quốc

 • Thành phố Suwon

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Động vật lưỡng cư

   1

 • Thành phố Yongin

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Động vật lưỡng cư

   2

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Côn trùng

   1

 • Thành phố Hwaseong

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Chim

   12

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   ộng vật lưỡng cư

   2

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Côn trùng

   1

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Thực vật

   2

 • Thành phố Asan

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Chim

   5

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Động vật lưỡng cư

   2

  • Khác

   1

 • Thành phố Gwangju

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Động vật có vú

   [external_link offset=2]

   2

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Chim

   1

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   1

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Côn trùng

   1

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Thực vật

   2

 • Thành phố Gumi

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Động vật có vú

   1

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Chim

   1

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   1

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Côn trùng

   1

  • Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường | Môi trường | Sự bền vững | Samsung Việt Nam

   Thực vật

   2

  • Khác

   1

Bảo tồn loài sếu gáy trắng – Phục hồi Jaepyeong

(Jaedurumi + Vùng đầm lầy Haepyeong)

Vào năm 2013, cơ sở của Samsung Electronics tại Gumi, tỉnh Gyeongsangbuk-do đã trở thành cơ sở đầu tiên tại Hàn Quốc ký hợp đồng bảo tồn đa dạng sinh học với chính quyền và các trường đại học trung ương và địa phương. Kể từ đó, chúng tôi đã hỗ trợ thụ tinh nhân tạo hai cặp sếu gáy trắng có nguy cơ tuyệt chủng (Danh sách Di tích Tự nhiên của Hàn Quốc số 203) được mang về từ Hà Lan. Vào tháng 4 năm 2016, Viện Nghiên cứu Môi trường Sinh thái Chim đã có thể gây giống thành công các loài chim. Điều này sẽ giúp khôi phục hệ sinh thái của Vùng đầm lầy Haepyeong, một môi trường sống cho các loài chim di cư và là một đóng góp quan trọng để bảo tồn sự đa dạng sinh học.

Bảo tồn các cồn cát ven biển

Tại cơ sở ở tỉnh Chungcheongnam-do, chúng tôi đã hợp tác với Văn phòng Môi trường Lưu vực sông Geum (Geum River Basin Environmental Office) kể từ năm 2008 để bảo tồn các cồn cát ven biển, nơi có hai loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, đó là loài cò trắng Trung Quốc và loài thằn lằn Mông Cổ. Hiện tại, ở Thành phố Boyreong, chúng tôi đang hỗ trợ các hoạt động như làm sạch đại dương, loại bỏ các loài cây lạ xâm lấn và bảo vệ cồn cát Sohwang. Còn ở Asan, chúng tôi đang hỗ trợ việc tạo ra môi trường sống của những cây cỏ bạc.

Loại trừ các loài cá/thực vật không phải bản địa

Các cơ sở Giheung và Hwaseong của chúng tôi tại tỉnh Gyeonggi-do thực hiện các hoạt động bảo tồn hệ sinh thái hàng năm tại Osan và Woncheonri Streams, loại trừ các loài không phải bản địa, cho động vật hoang dã ăn và khởi động các chiến dịch bảo vệ môi trường.

[external_footer]