Đăng ký lắp đặt gói Internet cáp quang, truyền hình Viettel VIETTELTV