HANSHIN 20KVA 1 PHA

– Đối vđin áp 1FA

Đin áp đầu vào:140V –  240V.

Đin áp đầu ra: 100V, 110V, 220V (+/- 3%).

– Điu khin cơ cu chp hành động cơ (DC-AC-SEVO) cung cp nguđin liên tc không ngt quãng.

– T
n s 50/60 Hz.

– Th
i gian xác lđin áp 05 giây khi đin áp thay đổi 10%.

– T
độđáp ng t 2 đến 5V trên giây.

– D
ng sóng hình sin.

– Nhi
độ môi trường min=5 độ C, max = 50 độ C.

– 
Độm môi trường nh hơn 80% độm cho phép.

– Công su
t danh định: biến thếđược thiết kế dư công sut ti (tính theo KVA).

– Hi
u sut N=95% (N thay đổi theo đin áp đầu vào).

– 
Đin tr cách đin 3~100 Mega Ohms/DC-500V.

– 
Độ bn cách đin : biến thế chđược phóng đin cao áp 2000V trong vòng 1 phút.

– Có h
 thng chng sđin áp.

– H
 thng bo v quá áp, quá dòng, mt FA, chm FA.

– H
 thng tđộng đóng, cđin khi ngun có s c ngun.

– H
 thng mch tr nhm bo v các thiết b lnh. H thng loi tr mi nhiu ngun.

– 
Điu khin hoàn toàn bng k thut s.

– 
định đin áp ra hoàn toàn tđộng.

– Ch
được tng đin áp vào rng.

– Kích th
ước gn nh, không gây tiếng n khi máy hođộng.

– H
 thng truyđộng bng nhông, bánh răng kim loi, do đó s làm tăng độ bn ca thiết b.

– Ti
ết kiđin khi s dng ti.

– Dùng 
được trong nhng khu vc nguđin luôn thay đổi và tt áp (khu sn xut, máy hàn…).

– V
i công sut ln, các đầu vào và đầu ra đượđấu ni bng thanh cái đồng.

– H
 thng gii nhit bng qut.

– 95% linh ki
n lp ráp trong máy là ca M, Nht, Hàn Quc, Đài Loan,…

– L
p ráp ti Vit Nam.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

– Có h thng tđộng ngđin khi đin áp cao, có h thng bo v dòng, h thng chng sđin áp, vi mđích bo v tuyđối các thiết b ca quý khách đang s dng khi có s c vđin (có loi máy chuyên dùng cho thiết b lnh được thiết kế mch tr 5 phút).

[external_link offset=2]

[external_footer]