Làm việc tại Samsung | Nghề nghiệp | Samsung Việt Nam


Đảm nhận những thách thức lớn

Trong suốt quá trình lịch sử của mình, chúng tôi đã đảm nhận những thách thức lớn và nỗ lực trở thành người giỏi nhất trong những việc chúng tôi làm. Tinh thần này là động lực đã giúp chúng tôi trở thành công ty hàng đầu toàn cầu và duy trì tham vọng phát triển các công nghệ tân tiến giúp đẩy xa hơn ranh giới những điều có thể làm được. Hãy tham gia cùng chúng tôi để vượt qua những thách thức lớn tiếp theo trong tương lai.

Làm việc tại Samsung | Nghề nghiệp | Samsung Việt Nam Làm việc tại Samsung | Nghề nghiệp | Samsung Việt Nam

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Định hình tương lai của thế giới chúng ta

Chính sự sáng tạo và đa dạng của những con người làm việc tại Samsung đã giúp chúng tôi trở thành một trong những công ty sáng tạo nhất thế giới, và nhân viên của chúng tôi tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới. Chúng tôi có niềm đam mê với những gì mình làm, và môi trường làm việc của chúng tôi rất cởi mở và có sự tương tác cao, hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức và chuyên môn độc đáo mà mỗi cá nhân mang lại. Đây là nơi bạn có thể làm việc với những con người tuyệt vời và những ý tưởng của bạn có thể được đưa vào cuộc sống thông qua các sản phẩm và giải pháp mới vốn đang giúp định hình tương lai phong cách sống của chúng ta.

Làm việc tại Samsung | Nghề nghiệp | Samsung Việt Nam Làm việc tại Samsung | Nghề nghiệp | Samsung Việt Nam

Tạo ra tác động tích cực

Điều làm cho công việc tại Samsung trở nên có ý nghĩa là bạn biết rằng mình đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa công nghệ mới vào thế giới, giúp cải thiện cuộc sống của mọi người. Những đổi mới của chúng tôi trao quyền và giúp mọi người theo những cách mới, và chúng tôi sử dụng công nghệ của mình để đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển trong các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và trên toàn thế giới. Tại Samsung, bạn có cơ hội làm những công việc thực sự ý nghĩa, có tác động tích cực đối với thế giới.

[external_link offset=2]

Làm việc tại Samsung | Nghề nghiệp | Samsung Việt Nam Làm việc tại Samsung | Nghề nghiệp | Samsung Việt Nam

[external_footer]