BAO LOI MAY GIAT TOSHIBA

BAO LOI MAY GIAT TOSHIBA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.76 KB, 5 trang )

Bạn đang đọc: BAO LOI MAY GIAT TOSHIBA

MÁY GIẶT TOSHIBA
•BÁO LÕI-NGUYÊN NHÂN –SỬA CHỮA•
ÁP DỤNG CHO MÁY SD-130SV,SD-120SV,VÀ D950,980,990SV
LỖI HIỂN THỊ

NGUYÊN NHÂN

E1

1 Van xả, ống xả bị nghẹt hoặc bị

2 Cảm biến mức nuớc bị hư, ống
hơi bị nghẹt

3 Xúc dây motor xả
4 motor xả hư
5 PCB hư
1 E21 do nắp máy hở hoặc xúc dây
công tắc nắpở phía sau máy
2 khoảng hở an toàn của thanh an
toàn không đạt ( công tắc nắp, đòn
bẩy nhựa) khoảng hở an toàn là :
SD 59 cộng hoặc trừ 4mm D9: 51
cộng hoặc trừ 4mm
3 E23 do khoá nắp bị kẹt hoặc
khoá nắp bỉ xúc dây

4 PCB hư
• Do đò trong lồng giặt phân bố ko
điều hoặc nơi lắp đặt máy không
bằng phẳng ( Báo lỗi ở 3 lần vắt )
1 E31 Do lồng giặt không cân bằng
đánh vào thanh an toàn trong khi
vắt
2 E32 Do lồng giặt không cân bằng
trong khi vắt máy rung bất thường

1 Xem lại van xả, đưòng ống xả, có bị
nhgẹt hoặc bị kê không

2 Kiểm tra lại cảm biến, ống hơi
3 Kiểm tra lại dây motor xả
4 Kiểm tra lại motor xả
5 Kiểm tra lại PCB

1 Vồi nứoc bị khoá, van cấp nước
bị nghẹt
2 Cận bám trên đâu van cấp nước
3 Van cấp nước xúc dây
4 Van cấp nước hư
5 PCB hư

1 Kiểm tra lại vòi nước, van cấp nước có bị khoá
hay bị nghet không điều chỉnh lại
2 Vệ sinh lưới lọc trên đầu van
3 Kiểm tra lại dây có bị xúc không
4 Kiểm tra lại van còn hoạt động tốt không
5 Kiểm tra lại PCB

• motor hoạt động quá tải dẫn đến
máy hiển thị lỗi E61-E63-E64-E65E66 do rotor và stator cọ trong lúc
giặt
1 Do nước quá ít, đồ quá nhiều
2 Lỗi do rotor và stator

3 Lỗi do PCB

1 Kiểm tra lại lượng đồ và lượng nước
điều chỉnh lại cho cân xứng
2 Thay rotor va stator nếu bị lỗi đó
3 Kiểm tra lại PCB

LỖI XÃ NƯỚC

E2
LỖI MỞ NẮP MÁY E21
VÀ KHÓA NẮP E23

E3
LỖI KHÔNG CÂN
BẰNG E31 VÀ 32

E5
LỖI CẤP NƯỚC

E6
LỖI DỒNG ĐIỆN BẤT
THƯỜNG TRONG
MOTOR LỖI E61-E64E65

SỬA CHỮA

1 kiểm tra lại nắp máy có đống chưa
hoặc dây công tắc có bị xúc không
2 Điều chỉnh lại công tắc nắp và dòn bẩy
nhựa
3 Kiểm tra lại khoá nắp bị kệt hoặc xúc
dây khoá nắp
4 Kiểm tra lại PCB

1 Kiểm tra lại đồ trong lồng giặt và sắp

xếp lại cho cân bằng
2 Kiểm tra nơi lắp máy có bằng phẳng
không điều chỉnh lại

E7
DÒNG ĐIỆN BẤT
THƯỜNG TRONG
MOTOR LỖI E71-E73E74-E75-E76

E8
LỖI ĐIỆN ÁP ĐỘNG

CƠ LỖI E71-E83-E84E85-E86

E9
LỖI NƯỚC RÒ RỈ

EA
LỖI ĐIỆN ÁP DC

Ec
LỖI LY HỘP

EL

LỖI RÒ RỈ

A

• Do giặt quá tải vòng quây của
motor hoạt động không đạt hiển
thị : E71-E73-E74-E75-E76
1 Do giặt với lượng đồ nhiều mà
nước quá ít
2 Ly hợp bị kẹt
3 Xúc dây của các khớp nối từ
PCB đến motor

4 Lỗi do rotor và stator
5 Lỗi do PCB

1 Kiểm tra lại lượng đồ và lượng nước
điều chỉnh lại cho cân xứng
2 Điều chỉnh lại ly hợp
3 Kiểm tra lại các kết nối của dây
4 Kiểm tra rotor và stator nếu bị lỗi do

5 Kiểm tra lại PCB

• Do điện áp quá mức được PCB

đưa vào motor khi đang đang hoạt
động báo : E81-E83-E85-E86
1 Do quá tải
2 PCB lỗi
3 Xúc dây của các kết nối
1 Do lồng giặt bị nứt
2 Phốt của van xả bị lủng
3 Cảm biến mức nước bị hư
4 Xúc dây cảm biến ( Đen ở CB )
5 PCB bị hư

1 Kiểm tra lại tải

2 Kiểm tra lại PCB
3 Kiểm tra lại các kết nối của dây

• Do điện áp quá thấp motor không
hoạt động được
1 Do điện áp cấp vào dưới 110 V
2 PCB bị lỗi
3 Các mối dây cấp nguồn tiếp xúc
không tốt
1 Do ly hộp vận hành sai
2 Do giặt quá tải- cảm biến ly
hộp sai

3 Xúc dây motor xả
4 PCB bị hư
1 Do máy bị ngập nước
2 Motor bị ẩm ước do trời lạnh
3 Bị ước từ các phần dẩn điện
4 PCB bị hư
Do nước còn trong lồng giặt mà
chọn chế độ vắt cực khô

1 Điều chỉnh lại điện áp
2 Kiểm tra lại PCB
3 Kiêm tra lại các tiếp xúc của dây dẩn

1 Do đồ giặt còn ước nhiều quá
2 Do giặt loại đồ có nhiều lông
thắm nước ( lông cừu )

Chọn chế độ vắt thường sau đó mới vắt
khô

1 Do xúc dây ở đầu nối với cảm
biến
2 Do ống hơi bị xúc
3 PCB bị hư

4 Cảm biến bị hư

1 Chỉnh lại các dây kết nối
2 Kiểm tra ống hơi
3 Kiểm tra lại PCB
4 thay mới nếu cảm biến hư

1 Thay lồng giặt nếu bị nứt
2 Thay phốt van xả
3 Thay cảm biến mức nước nếu hư
4 Diều chỉnh lại dây cảm biến nếu bỉ xúc
5 PCB hư thay PCB

1 Kiểm tra hoạt động của ly hộp
2 Kiểm tra lại tải giặt
3 Kiểm tra dây điện của motor xả
4 Kiêm tra lại PCB
1 Làm khô hoạt thay mới
2 Kiểm tra lại PCB thay mới nếu PCB bị

Xả nước trong máy ra

LỖI CÓ NƯỚC
( VẮT CỰC KHÔ )

F
LỖI VẮT CỰC KHÔ
( QUÁ TẢI )

E95
LỖI CẢM BIẾN MỨC
NƯỚC

•CÁCH XÓA LỖI E71•
ÁP DỤNG CHO MÁY SD-130SV,SD-120SV,VÀ D950,980,990SV

NHẤN NÚT ( MỞ ) SAU ĐÓ NHẤN GIỮ NÚT ( LỰC NƯỚC
GIẶT ) + ( HẸN GIỜ GIẶT ) + ( XẢ ) ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂY
NGHE TIẾNG “PIP PIP” LÀ HOÀN THÀNH:!
CÁCH TEST NHẤN NÚT ( MỞ ) + ( NÚT XẢ ) TIẾP THEO
NHẤN NÚT ( STAR ) ĐỂ VÀO KIỂM TRA :!
LỖI HIỂN
THỊ
E1
E21
E23
E5

E71
E9
E95
Ec5

MÀU DÂY BỊ XÚC

VỊ TRÍ

XÁM, NÂU
XANH, ĐEN
NÂU,TRẮNG,ĐEN

HỒNG, XÁM
XANH,HỒNG,VÀNG
ĐEN
NÂU, CAM
ĐEN, ĐỎ

DƯỚI MOTOR XẢ
DÂY CÔNG TẮC NẮP Ở PHÍA SAU
3 DÂY KHÓA NẮP Ở DƯỚI PCB
2 DÂY VAN CẤP NƯỚC Ở PHÍA SAU
DÂY NHỎ CỦA ĐẦU 8 DÂY
DÂY CẢM BIẾN MỰC NƯỚC Ở PHÍA SAU

DÂY CẢM BIẾN MỰC NƯỚC Ở PHÍA SAU
DƯỚI BỘ DÂY ĐIỆN VÀ Ở PCB ĐẦU 8 DÂY

MÁY GIẶT TOSHIBA
•BÁO LÕI-NGUYÊN NHÂN –SỬA CHỮA•
ÁP DỤNG CHO MÁY 8900SV  1170SV
LỖI HIỂN
THỊ

NGUYÊN NHÂN

SỬA CHỮA

E1

1 Van xả, ống xả bị nghẹt hoặc
bị kê
2 Cảm biến mức nước bị hư,
ống hơi bị nghẹt
3 Xúc dây motor xả
4 Hư motor xả
5PCB bị hư
1 Do nắp máy hở hoặc xúc dây

công tắc nắp ở phía sau máy
2 Khoảng hở an toàn của
thanh an toàn không đạt
( công tắc nắp, đòn bảy nhựa )
khoảng hở an toàn là 51+3mm
3 PCB hư
• Do đồ trong lồng giặt phân
bố không điều hoặc nơi đặt
máy không bằng phẳng ( báo
lỗi ở lần thứ 3 lần vắt )
1 ( E3,-1 ) do lồng giặt không
cân bằng đánh vào thanh an

toàn trong khi vắt
2 Khoảng hở của thanh an
toàn không đạt
3 PCB bị hư
4 ( E3,-2 ) do lồng giặt không
cân bằng trong khi vắt máy
rung bất thường
1 Vòi nứoc bị khóa van cấp
nước bị nghẹt
2 Cận bám trên van cấp nước
3 Van cấp nước bị xúc dây
4 Van cấp nước bị hư

5 PCB bị hư

1 Xem lại van xả, đường ống xả có bị nghẹt hoặc
bị kê không
2 Kiểm tra lại cảm biến, ống hơi
3 Kiểm tra lại dây motor xả
4 Kiểm tra lại motor xả
5 Kiểm tra lại PCB

LỖI XẢ NƯỚC

E2

LỖI MỞ NẮP

E3
LỖI KO CÂN
BẰNG

E5
LỖI CẤP NƯỚC

1 Kiểm tra lại nắp máy có đống chưa hoặc dây
công tắc có bị xúc không
2 Điều chỉnh công tắc nắp và đòn bảy nhụa lại

3 Kiểm tra lại PCB

1 Kiểm tra lại đồ trong lồng vặt và sắp xấp lại
cho cân bằng
2 Điều chỉnh công tắc nắp và đòn bảy nhụa lại
3 Kiểm tra lại PCB
4 Kiểm tra lại nơi đặt máy có bằng phẳng ,
không bằng phẳng thì điều chỉnh lại

1 Kiểm tra lại vòi nước van cấp nước có bị khóa
hay bị nghẹt không điều chỉnh lại
2 Vệ sinh lưới lọc trên đầu van

3 Kiểm tra lại đây có bị xúc không
4 Kiểm tra van còn hoạtđộng tốt không
5 Kiểm tra lại PCB

E7
LỖI MOTOR
KHÔNG HOẠT
ĐỘNG

E9
LỖI NƯỚC RÒ RỈ

Eb

• Hiện ( E7,-1) ( E7,-2 ) ( E7,3 ) ( E7,-4 )
1 Do xúc dây của các kết nối
2 Motor bị hư
3 Cảm biến tốc độ quay bị hư (
sensor case )
4 Tụ đề bị hư ( capacitor )
5 Bố thắng có vấn đề ( cúp 2 )
6 PCB bị hư
1 Do lồng giặt bị nứt

2 Phốt của van xả bị lủng
3 Cảm biến mức nước hư
4 Xúc dây cảm biến
5 PCB hư
PCB lỗi

1 Kiểm tra lại các kết nối của dây
2 Kiểm tra tụ đề
3 Xem lại bố
4 Kiểm tra lại PCB
5 Kiểm tra cân dồ ( sensor case )
6 Kiểm tra lại motor

1 Thay lồng nếu bị nứt
2 Thay Phốt van xả
3 Thay cảm biến mức nứoc nếu hư
4 Điều chỉnh lại dây cảm biến nếu bị xúc
5 PCB hư thay PCB
Thay PCB

TỰ MẤT NGUỒN

New model AW-SD150S
E71 error solution

Cause: 1, Motor rotation error during
wash operation

Countermeasure:
1, Firstly to reset the program PCB error
2, To check lead wire connecting at stator and
at PCB must not loose or pin off.
3, To check clutch lever, switching lever.

Instruction to resert program
PCB E71
Procedure

1, Press botton “power on”
2, Press botton”water flow
power+preset+rinse
3,Press botton”Power off”
4,Press botton “ Power on”

Display
E71
12 37
Normal

New model AW- 9770S,1170S

Instruction to reset program
E71 error solution
Cause: 1, Motor rotation problem during wash
or spin operation

Countermeasure:
1, Firstly to reset the program PCB error as
instruction PCB will be OK
2,To check lead wire connecting at housing ang
connector at PCB must not loose or pin off.

PCB E71

Procedure
1,Press
botton”wash+spin+superspindry(h
old)”power on”
2,Press botton”start”
3,Press botton” power off”
4, Press botton “ Power on”

Display
Buzzer

Show

Normal

Xóa lỏi E71 : Giặt+vắt+vắt cực khô. Sao đó bấm nút Power On
giử lâu 5s. sao đó bấm star.tắc máy và cho máy khởi động lại
OK:!

3 Xúc dây motor xả4 motor xả hư5 PCB hư1 E21 do nắp máy hở hoặc xúc dâycông tắc nắpở phía sau máy2 khoảng chừng hở bảo đảm an toàn của thanh antoàn không đạt ( công tắc nguồn nắp, đònbẩy nhựa ) khoảng chừng hở bảo đảm an toàn là : SD 59 cộng hoặc trừ 4 mm D9 : 51 cộng hoặc trừ 4 mm3 E23 do khoá nắp bị kẹt hoặckhoá nắp bỉ xúc dây4 PCB hư • Do đò trong lồng giặt phân bổ kođiều hoặc nơi lắp ráp máy khôngbằng phẳng ( Báo lỗi ở 3 lần vắt ) 1 E31 Do lồng giặt không cân bằngđánh vào thanh an toàn trong khivắt2 E32 Do lồng giặt không cân bằngtrong khi vắt máy rung bất thường1 Xem lại van xả, đưòng ống xả, có bịnhgẹt hoặc bị kê không2 Kiểm tra lại cảm ứng, ống hơi3 Kiểm tra lại dây motor xả4 Kiểm tra lại motor xả5 Kiểm tra lại PCB1 Vồi nứoc bị khoá, van cấp nướcbị nghẹt2 Cận bám trên đâu van cấp nước3 Van cấp nước xúc dây4 Van cấp nước hư5 PCB hư1 Kiểm tra lại vòi nước, van cấp nước có bị khoáhay bị nghet không kiểm soát và điều chỉnh lại2 Vệ sinh lưới lọc trên đầu van3 Kiểm tra lại dây có bị xúc không4 Kiểm tra lại van còn hoạt động giải trí tốt không5 Kiểm tra lại PCB • motor hoạt động giải trí quá tải dẫn đếnmáy hiển thị lỗi E61-E63-E64-E65E66 do rotor và stator cọ trong lúcgiặt1 Do nước quá ít, đồ quá nhiều2 Lỗi do rotor và stator3 Lỗi do PCB1 Kiểm tra lại lượng đồ và lượng nướcđiều chỉnh lại cho cân xứng2 Thay rotor va stator nếu bị lỗi đó3 Kiểm tra lại PCBLỖI XÃ NƯỚCE2LỖI MỞ NẮP MÁY E21VÀ KHÓA NẮP E23E3LỖI KHÔNG CÂNBẰNG E31 VÀ 32E5 LỖI CẤP NƯỚCE6LỖI DỒNG ĐIỆN BẤTTHƯỜNG TRONGMOTOR LỖI E61-E64E65SỬA CHỮA1 kiểm tra lại nắp máy có đống chưahoặc dây công tắc nguồn có bị xúc không2 Điều chỉnh lại công tắc nguồn nắp và dòn bẩynhựa3 Kiểm tra lại khoá nắp bị kệt hoặc xúcdây khoá nắp4 Kiểm tra lại PCB1 Kiểm tra lại đồ trong lồng giặt và sắpxếp lại cho cân bằng2 Kiểm tra nơi lắp máy có bằng phẳngkhông kiểm soát và điều chỉnh lạiE7DÒNG ĐIỆN BẤTTHƯỜNG TRONGMOTOR LỖI E71-E73E74-E75-E76E8LỖI ĐIỆN ÁP ĐỘNGCƠ LỖI E71-E83-E84E85-E86E9LỖI NƯỚC RÒ RỈEALỖI ĐIỆN ÁP DCEcLỖI LY HỘPELLỖI RÒ RỈ • Do giặt quá tải vòng quây củamotor hoạt động giải trí không đạt hiểnthị : E71-E73-E74-E75-E761 Do giặt với lượng đồ nhiều mànước quá ít2 Ly hợp bị kẹt3 Xúc dây của những khớp nối từPCB đến motor4 Lỗi do rotor và stator5 Lỗi do PCB1 Kiểm tra lại lượng đồ và lượng nướcđiều chỉnh lại cho cân xứng2 Điều chỉnh lại ly hợp3 Kiểm tra lại những liên kết của dây4 Kiểm tra rotor và stator nếu bị lỗi donó5 Kiểm tra lại PCB • Do điện áp quá mức được PCBđưa vào motor khi đang đang hoạtđộng báo : E81-E83-E85-E861 Do quá tải2 PCB lỗi3 Xúc dây của những kết nối1 Do lồng giặt bị nứt2 Phốt của van xả bị lủng3 Cảm biến mức nước bị hư4 Xúc dây cảm ứng ( Đen ở CB ) 5 PCB bị hư1 Kiểm tra lại tải2 Kiểm tra lại PCB3 Kiểm tra lại những liên kết của dây • Do điện áp quá thấp motor khônghoạt động được1 Do điện áp cấp vào dưới 110 V2 PCB bị lỗi3 Các mối dây cấp nguồn tiếp xúckhông tốt1 Do ly hộp quản lý và vận hành sai2 Do giặt quá tải –  cảm ứng lyhộp sai3 Xúc dây motor xả4 PCB bị hư1 Do máy bị ngập nước2 Motor bị ẩm ước do trời lạnh3 Bị ước từ những phần dẩn điện4 PCB bị hưDo nước còn trong lồng giặt màchọn chính sách vắt cực khô1 Điều chỉnh lại điện áp2 Kiểm tra lại PCB3 Kiêm tra lại những tiếp xúc của dây dẩn1 Do đồ giặt còn ước nhiều quá2 Do giặt loại đồ có nhiều lôngthắm nước ( lông cừu ) Chọn chính sách vắt thường sau đó mới vắtkhô1 Do xúc dây ở đầu nối với cảmbiến2 Do ống hơi bị xúc3 PCB bị hư4 Cảm biến bị hư1 Chỉnh lại những dây kết nối2 Kiểm tra ống hơi3 Kiểm tra lại PCB4 thay mới nếu cảm ứng hư1 Thay lồng giặt nếu bị nứt2 Thay phốt van xả3 Thay cảm ứng mức nước nếu hư4 Diều chỉnh lại dây cảm ứng nếu bỉ xúc5 PCB hư thay PCB1 Kiểm tra hoạt động giải trí của ly hộp2 Kiểm tra lại tải giặt3 Kiểm tra dây điện của motor xả4 Kiêm tra lại PCB1 Làm khô hoạt thay mới2 Kiểm tra lại PCB thay mới nếu PCB bịhưXả nước trong máy raLỖI CÓ NƯỚC ( VẮT CỰC KHÔ ) LỖI VẮT CỰC KHÔ ( QUÁ TẢI ) E95LỖI CẢM BIẾN MỨCNƯỚC • CÁCH XÓA LỖI E71 • ÁP DỤNG CHO MÁY SD-130SV, SD-120SV, VÀ D950, 980,990 SVNHẤN NÚT ( MỞ ) SAU ĐÓ NHẤN GIỮ NÚT ( LỰC NƯỚCGIẶT ) + ( HẸN GIỜ GIẶT ) + ( XẢ ) ĐỢI KHOẢNG 5 GIÂYNGHE TIẾNG “ PIP PIP ” LÀ HOÀN THÀNH : ! CÁCH TEST NHẤN NÚT ( MỞ ) + ( NÚT XẢ ) TIẾP THEONHẤN NÚT ( STAR ) ĐỂ VÀO KIỂM TRA : ! LỖI HIỂNTHỊE1E21E23E5E71E9E95Ec5MÀU DÂY BỊ XÚCVỊ TRÍXÁM, NÂUXANH, ĐENNÂU, TRẮNG, ĐENHỒNG, XÁMXANH, HỒNG, VÀNGĐENNÂU, CAMĐEN, ĐỎDƯỚI MOTOR XẢDÂY CÔNG TẮC NẮP Ở PHÍA SAU3 DÂY KHÓA NẮP Ở DƯỚI PCB2 DÂY VAN CẤP NƯỚC Ở PHÍA SAUDÂY NHỎ CỦA ĐẦU 8 DÂYDÂY CẢM BIẾN MỰC NƯỚC Ở PHÍA SAUDÂY CẢM BIẾN MỰC NƯỚC Ở PHÍA SAUDƯỚI BỘ DÂY ĐIỆN VÀ Ở PCB ĐẦU 8 DÂYMÁY GIẶT TOSHIBA • BÁO LÕI-NGUYÊN NHÂN – SỬA CHỮA • ÁP DỤNG CHO MÁY 8900SV  1170SVL ỖI HIỂNTHỊNGUYÊN NHÂNSỬA CHỮAE11 Van xả, ống xả bị nghẹt hoặcbị kê2 Cảm biến mức nước bị hư, ống hơi bị nghẹt3 Xúc dây motor xả4 Hư motor xả5PCB bị hư1 Do nắp máy hở hoặc xúc dâycông tắc nắp ở phía sau máy2 Khoảng hở bảo đảm an toàn củathanh bảo đảm an toàn không đạt ( công tắc nguồn nắp, đòn bảy nhựa ) khoảng chừng hở bảo đảm an toàn là 51 + 3 mm3 PCB hư • Do đồ trong lồng giặt phânbố không điều hoặc nơi đặtmáy không bằng phẳng ( báolỗi ở lần thứ 3 lần vắt ) 1 ( E3, – 1 ) do lồng giặt khôngcân bằng đánh vào thanh antoàn trong khi vắt2 Khoảng hở của thanh antoàn không đạt3 PCB bị hư4 ( E3, – 2 ) do lồng giặt khôngcân bằng trong khi vắt máyrung bất thường1 Vòi nứoc bị khóa van cấpnước bị nghẹt2 Cận bám trên van cấp nước3 Van cấp nước bị xúc dây4 Van cấp nước bị hư5 PCB bị hư1 Xem lại van xả, đường ống xả có bị nghẹt hoặcbị kê không2 Kiểm tra lại cảm ứng, ống hơi3 Kiểm tra lại dây motor xả4 Kiểm tra lại motor xả5 Kiểm tra lại PCBLỖI XẢ NƯỚCE2LỖI MỞ NẮPE3LỖI KO CÂNBẰNGE5LỖI CẤP NƯỚC1 Kiểm tra lại nắp máy có đống chưa hoặc dâycông tắc có bị xúc không2 Điều chỉnh công tắc nguồn nắp và đòn bảy nhụa lại3 Kiểm tra lại PCB1 Kiểm tra lại đồ trong lồng vặt và sắp xấp lạicho cân bằng2 Điều chỉnh công tắc nguồn nắp và đòn bảy nhụa lại3 Kiểm tra lại PCB4 Kiểm tra lại nơi đặt máy có phẳng phiu, không bằng phẳng thì kiểm soát và điều chỉnh lại1 Kiểm tra lại vòi nước van cấp nước có bị khóahay bị nghẹt không kiểm soát và điều chỉnh lại2 Vệ sinh lưới lọc trên đầu van3 Kiểm tra lại đây có bị xúc không4 Kiểm tra van còn hoạtđộng tốt không5 Kiểm tra lại PCBE7LỖI MOTORKHÔNG HOẠTĐỘNGE9LỖI NƯỚC RÒ RỈEb • Hiện ( E7, – 1 ) ( E7, – 2 ) ( E7, 3 ) ( E7, – 4 ) 1 Do xúc dây của những kết nối2 Motor bị hư3 Cảm biến vận tốc quay bị hư ( sensor case ) 4 Tụ đề bị hư ( capacitor ) 5 Bố thắng có yếu tố ( cúp 2 ) 6 PCB bị hư1 Do lồng giặt bị nứt2 Phốt của van xả bị lủng3 Cảm biến mức nước hư4 Xúc dây cảm biến5 PCB hưPCB lỗi1 Kiểm tra lại những liên kết của dây2 Kiểm tra tụ đề3 Xem lại bố4 Kiểm tra lại PCB5 Kiểm tra cân dồ ( sensor case ) 6 Kiểm tra lại motor1 Thay lồng nếu bị nứt2 Thay Phốt van xả3 Thay cảm ứng mức nứoc nếu hư4 Điều chỉnh lại dây cảm ứng nếu bị xúc5 PCB hư thay PCBThay PCBTỰ MẤT NGUỒNNew model AW-SD150SE71 error solutionCause : 1, Motor rotation error duringwash operationCountermeasure : 1, Firstly to reset the program PCB error2, To check lead wire connecting at stator andat PCB must not loose or pin off. 3, To check clutch lever, switching lever. Instruction to resert programPCB E71Procedure1, Press botton “ power on ” 2, Press botton ” water flowpower + preset + rinse3, Press botton ” Power off ” 4, Press botton “ Power on ” DisplayE7112 37N ormalNew Model AW – 9770S, 1170SI nstruction to reset programE71 error solutionCause : 1, Motor rotation problem during washor spin operationCountermeasure : 1, Firstly to reset the program PCB error asinstruction  PCB will be OK2, To check lead wire connecting at housing angconnector at PCB must not loose or pin off. PCB E71Procedure1, Pressbotton ” wash + spin + superspindry ( hold )  ” power on ” 2, Press botton ” start ” 3, Press botton ” power off ” 4, Press botton “ Power on ” DisplayBuzzerShowNormalXóa lỏi E71 : Giặt + vắt + vắt cực khô. Sao đó bấm nút Power Ongiử lâu 5 s. sao đó bấm star. tắc máy và cho máy khởi động lạiOK : !