Nguyễn Kim – Chính sách và quy trình bảo hành tại Nguyễn Kim

Nguyễn Kim - Chính sách và quy trình bảo hành tại Nguyễn Kim Bước 3 Nguyễn Kim - Chính sách và quy trình bảo hành tại Nguyễn Kim

Đối với sản phẩm gia dụng, kỹ thuật số

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  • Khi khách hàng mang sản phẩm đến cửa hàng, đại diện Trung tâm mua sắm sẽ tiến hành kiểm tra hóa đơn mua hàng, xác định lỗi kỹ thuật của sản phẩm và nhận sản phẩm lưu kho.
  • Xe cung ứng sẽ đến nhận hàng và vận chuyển đến Bộ phận bảo hành.

Đối với sản phẩm cần lắp đặt

[external_link offset=2]

  • Nhân viên Bộ phận bảo hành đến nhà khách hàng (không quá 3 ngày đối với khu vực nội thành, không quá 5 ngày đối với khu vực ngoại thành), tiến hành kiểm tra hóa đơn mua hàng và xác định lỗi kỹ thuật của sản phẩm.
  • Nếu lỗi sản phẩm do khách hàng dùng sai cách: Nhân viên bảo hành hướng dẫn lại cách sử dụng đúng cho khách hàng.
  • Nếu lỗi kỹ thuật đơn giản, có thể sửa tại chỗ: Nhân viên bảo hành tiến hành sửa lỗi cho khách hàng ngay tại nhà.
  • Nếu lỗi kỹ thuật phức tạp: Nhân viên bảo hành tiếp nhận sản phẩm và chuyển cho Hãng bảo hành.

[external_footer]