Siêu thị Điện máy Chợ Lớn – điện tử, máy lạnh, gia dụng, di động


Hiện nay, tủ lạnh l&agrave vật dụng của mọi gia đ&igravenh, do đ&oacute ch&uacuteng ta cần phải th&agravenh thạo c&aacutech sử dụng, vệ sinh tủ lạnh đ&uacuteng c&aacutech. Sử dụng tủ lạnh kh&ocircng đ&uacuteng c&aacutech c&oacute thể g&acircy ra mất an to&agraven vệ sinh thực phẩm, ngộ độc, ti&ecircu chảy. B&agravei viết sau sẽ giới thiệu hướng dẫn sử dụng tủ lạnh đ&uacuteng c&aacutech nhất.

T&iacutenh năng hiện đại của tủ lạnh Panasonic về thiết kế, đưa ngăn đ&aacute xuống dưới, ngăn đựng rau l&ecircn tr&ecircn để tạo thoải m&aacutei cho người sử dụng. C&aacutec khảo s&aacutet cho thấy khi sử dụng tủ lạnh, ngăn đựng đ&aacute &iacutet được sử dụng hơn ngăn đựng rau quả. Do vậy, việc đưa ngăn đựng rau l&ecircn tr&ecircn nhằm gi&uacutep cho người sử dụng &iacutet phải khom lưng nhiều lần hơn.

[external_link_head]

1.Thời gian cấm điện v&agrave bắt đầu sử dụng tủ lạnh.

Tủ lạnh khi mới mua về vừa trải qua qu&aacute tr&igravenh vận chuyển một qu&atildeng đường d&agravei. V&igrave vậy l&uacutec n&agravey bạn kh&ocircng n&ecircn sử dụng tủ ngay m&agrave n&ecircn lưu &yacute những điểm sau đ&acircy:

– Sau khi mang tủ về, lắp đặt tr&ecircn một mặt phẳng ổn định, chắc chắn v&agrave kh&ocircng cắm nguồn điện trong 2 tiếng để tủ ổn định kh&iacute gas v&agrave tr&aacutenh t&igravenh trạng sốc điện do cắm điện.

– Sau 2 tiếng, bạn cắm nguồn điện v&agraveo, để tủ hoạt động ở c&ocircng suất nhỏ nhất trong khoảng 8 tiếng v&agrave kh&ocircng cho bất k&igrave thực phẩm n&agraveo v&agraveo tủ.&nbsp Điều n&agravey sẽ gi&uacutep tủ quen dần với chế độ l&agravem việc, tr&aacutenh g&acircy hư hỏng do bị &eacutep l&agravem việc đột ngột. Hơn nữa, nếu bỏ thực phẩm v&agraveo sớm th&igrave thực phẩm sẽ bị &aacutem m&ugravei nhựa do tủ lạnh mới.

– Trong qu&aacute tr&igravenh tủ chạy kh&ocircng tải (kh&ocircng chứa thực phẩm), cứ mỗi 2 tiếng bạn n&ecircn mở cửa tủ khoảng 5 ph&uacutet để m&ugravei nhựa theo hơi lạnh tho&aacutet ra ngo&agravei, đảm bảo b&ecircn trong tủ sẽ trong l&agravenh, sạch sẽ.

– Sau 8 tiếng, bạn c&oacute thể vệ sinh sạch sẽ b&ecircn trong tủ v&agrave cho thực phẩm v&agraveo bảo quản b&igravenh thường.

&nbsp

2. Hướng dẫn điều khiển n&uacutet nhiệt độ cho tủ lạnh Panasonic

Tủ lạnh n&agravey được thiết kế đặc biệt th&iacutech hợp cho c&aacutec mục đ&iacutech sử dụng cụ thể, bạn c&oacute thể điều chỉnh mức nhiệt độ tới 9 mức chi tiết như sau. C&aacutech vận h&agravenh chế độ 9 mức

1. Đặt hiển thị đ&egraven l&agrave MIN (nhỏ nhất) với n&uacutet Freezer control (điều khiển l&agravem đ&aacute).

2. Ấn n&uacutet Freezer control (điều khiển l&agravem đ&aacute trong 10 gi&acircy) cho đến khi hiển thị đ&egraven quay về vị tr&iacute MIN (nhỏ nhất).

[external_link offset=1]

3. Đặt chế độ 9 mức như bảng b&ecircn dưới bằng c&aacutech ấn n&uacutet Bộ điều khiển l&agravem đ&aacute. Để thiết lập lại c&agravei đặt chế độ 9 mức. H&atildey lặp lại c&aacutec bước 1 v&agrave 2, sau đ&oacute tủ lạnh trở về chế độ vận h&agravenh b&igravenh thường.

Khi vận h&agravenh tủ lạnh lần đầu ti&ecircn, sau khi cắm ph&iacutech cắm, h&atildey điều chỉnh nhiệt độ tới vị tr&iacute MIDDLE của mỗi bộ điều khiển v&agrave giữ nguy&ecircn mức nhiệt độ n&agravey trong 24 h để l&agravem lạnh c&oacute hiệu quả. Sau đ&oacute, h&atildey điều chỉnh nhiệt độ theo &yacute muốn. Nếu bạn muốn tiết kiệm năng lượng, đừng điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn điều kiện vận h&agravenh thực tế.

3. Hướng dẫn l&agravem đ&aacute hộp vi&ecircn

– K&eacuteo khay đ&aacute ra.

– Đổ nước v&agraveo khay đ&aacute đến vạch chỉ mức nước, sau đ&oacute đặt khay đ&aacute v&agraveo vị tr&iacute cũ.

– Để lấy đ&aacute vi&ecircn ra, vặn khay đ&aacute theo chiều kim đồng hồ. C&aacutec vi&ecircn đ&aacute sẽ rơi v&agraveo hộp chứa đ&aacute.

Lưu &yacute: Kh&ocircng r&oacutet nước v&agraveo hộp chứa đ&aacute, nếu kh&ocircng c&oacute thể l&agravem nứt hộp chứa đ&aacute.

4.&nbsp Hướng dẫn c&aacutech lưu trữ thực phẩm trong sử dụng tủ lạnh

– Kh&ocircng n&ecircn để những thức ăn chưa sơ chế v&agraveo tủ lạnh, nhất l&agrave bỏ cả t&uacutei nilon v&agraveo tủ chờ khi n&agraveo ăn mới l&agravem sạch.

– Kh&ocircng để trứng d&iacutenh bẩn trong tủ lạnh hoặc rửa trứng m&agrave kh&ocircng ăn trong thời gian ngắn.

– Nhiệt độ của ngăn để thức ăn v&agrave rau hoa quả trong tủ lạnh kh&ocircng phải chỗ n&agraveo cũng giống nhau, thường th&igrave nhiệt độ ngăn tr&ecircn cao hơn ngăn dưới, nhiệt độ ở chỗ gần cửa l&agrave cao nhất, nhiệt độ chỗ s&aacutet đằng sau l&agrave thấp nhất. V&igrave vậy, khi để thức ăn v&agraveo tủ lạnh phải ch&uacute &yacute.

– Thịt, c&aacute n&ecircn bảo quản ở nhiệt độ từ 3 – 7 độ C v&agrave kh&ocircng để qu&aacute 1 tuần. Trước khi bảo quản cần rửa sạch, bọc cẩn thận v&agrave kh&ocircng để chung với c&aacutec thực phẩm ch&iacuten để tr&aacutenh t&igravenh trạng nhiễm khuẩn.

– Thực phẩm đ&atilde r&atilde đ&ocircng th&igrave kh&ocircng được cho v&agraveo ngăn đ&aacute trở lại v&igrave dễ g&acircy nhiễm độc. Tốt nhất l&agrave bỏ ra đến đ&acircu th&igrave ăn hết đến đấy.

Lưu &yacute: Kh&ocircng chứa qu&aacute tải tủ lạnh. Khoảng c&aacutech giữa c&aacutec thực phẩm phải th&iacutech hợp để duy tr&igrave khả năng l&agravem lạnh.

Mặc d&ugrave tủ lạnh l&agrave nơi bảo quản thực phẩm l&yacute tưởng nhưng điều đ&oacute kh&ocircng c&oacute nghĩa l&agrave n&oacute c&oacute thể bảo quản thức ăn vĩnh viễn. N&ecircn che đậy v&agrave đ&oacuteng g&oacutei cẩn thận v&agrave chỉ n&ecircn d&ugraveng lại thức ăn bữa trước th&ecircm một lần, n&ecircn đun kỹ thức ăn trước khi ăn để ti&ecircu diệt vi khuẩn đ&atilde th&acircm nhập v&agrave tồn lại trong thức ăn.

5. C&aacutech vận h&agravenh chế độ L&AgraveM Đ&OcircNG NHANH

– Ấn n&uacutet l&agravem đ&ocircng nhanh th&igrave đ&egraven xanh Led sẽ bật s&aacuteng.

– Tắt th&igrave hệ thống sẽ tự động ngừng hoạt động v&agrave chuyển về chế độ b&igravenh thường.

Lưu &yacute: Đ&egraven xanh nhấp nh&aacutey c&oacute nghĩa l&agrave hệ thống xả đ&ocircng hiện đang hoạt động, chế độ l&agravem đ&ocircng nhanh sẽ được khởi động ngay sau khi kết th&uacutec xả đ&ocircng. N&uacutet điều khiển nhiệt độ ngăn đ&aacute sẽ kh&ocircng hoạt động trong chế độ l&agravem đ&ocircng nhanh

6. Một số lưu &yacute trong qu&aacute tr&igravenh tủ hoạt động

– Một số người d&ugraveng thường cho rằng tủ bị lỗi khi tủ lạnh đ&atilde hoạt động được v&agravei tiếng m&agrave vẫn kh&ocircng thấy lạnh. Đừng qu&aacute lo lắng về vấn đề n&agravey. V&igrave l&agrave tủ lạnh mới, n&ecircn tủ sẽ cần một khoảng thời gian để ổn định, sau 8 tiếng m&aacutey chạy kh&ocircng tải (kh&ocircng chứa thực phẩm) th&igrave sẽ hoạt động b&igravenh thường.

– Đối với đ&aacute lon tủ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Cụ thể, nếu bạn l&agravem từ 5 lon đ&aacute trở n&ecircn th&igrave phải để qua đ&ecircm từ 8 đến 10 tiếng mới đ&ocircng cứng được.

[external_link offset=2]

– Kh&ocircng n&ecircn xếp thực phẩm qu&aacute chật chội b&ecircn trong tủ, v&igrave l&uacutec n&agravey hơi lạnh kh&oacute t&igravem được kẽ hở để tuần ho&agraven b&ecircn trong tủ, dẫn đến l&agravem lạnh k&eacutem v&agrave người d&ugraveng lầm tưởng tủ lạnh bị lỗi.

– Mở cửa thường xuy&ecircn sẽ l&agravem tăng nhiệt độ b&ecircn trong, khi nhiệt độ b&ecircn trong tăng th&igrave thiết bị n&eacuten sẽ tự động quay nhiều hơn v&agrave l&agravem giảm nhiệt độ b&ecircn trong cho ph&ugrave hợp v&igrave vậy sẽ tốn hao điện năng hơn.

Dưới đ&acircy l&agrave một số tủ lạnh Panasonic gợi &yacute:

– Tủ Lạnh PANASONIC Inverter 322 l&iacutet gi&aacute 0969756783 Đ

– Tủ Lạnh PANASONIC Inverter 290 l&iacutet gi&aacute 0969756783 Đ

– Tủ Lạnh PANASONIC Inverter 255 l&iacutet gi&aacute 0969756783 Đ

– Tủ Lạnh PANASONIC Inverter 290 L&iacutet 0969756783Đ

– Tủ Lạnh PANASONIC Inverter 290 L&iacutet gi&aacute 0969756783 Đ

– Tủ Lạnh PANASONIC Inverter 322 L&iacutet gi&aacute 0969756783

– Tủ Lạnh PANASONIC Inverter 255 L&iacutet gi&aacute 0969756783 Đ

&nbsp

&nbsp[external_footer]