Đường lên đỉnh Olympia Wiki

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, thường được gọi là Olympia 22 hay O22 là năm thứ 22 chương trình Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình đã mở màn nhận bản ĐK dự thi [ 3 ] của thí sinh lớp 11 từ ngày 24/8/2021. [ 4 ]

Khởi động

[]

Cả 4 thí sinh cùng khởi động qua 3 lượt thi với thời gian lần lượt là 30, 60 và 90 giây. Số lượng câu hỏi ở mỗi lượt khởi động là không giới hạn. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông nhanh.

Cả 4 thí sinh cùng khởi động qua 3 lượt thi với thời gian lần lượt là 30, 60 và 90 giây. Số lượng câu hỏi ở mỗi lượt khởi động là không giới hạn. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông nhanh.

Mỗi câu hỏi chỉ có duy nhất 1 trong 4 thí sinh được vấn đáp. Thí sinh có tối đa 3 giây tính từ lúc giành được quyền vấn đáp để đưa ra đáp án. Mỗi câu vấn đáp đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Việc vấn đáp sai, bấm chuông sau 3 giây không vấn đáp hoặc vấn đáp không bấm chuông sẽ bị mất quyền vấn đáp ở câu hỏi tiếp theo .Từ ngày 26/9/2021 đến 24/10/2021, ở mỗi câu hỏi, sau 3 giây tính từ tín hiệu lệnh mời vấn đáp của MC, nếu không có thí sinh nào giành quyền vấn đáp, câu hỏi đó sẽ bị bỏ lỡ. Từ ngày 31/10/2021, thí sinh hoàn toàn có thể bấm chuông trong khi MC đang đọc câu hỏi. Sau 3 giây tính từ lúc MC đọc xong thắc mắc, nếu không có thí sinh nào giành quyền vấn đáp, câu hỏi đó sẽ bị bỏ lỡ .Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này :

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có hình ảnh gợi ý.

Thí sinh hoàn toàn có thể biến hóa đáp án trong khoảng chừng thời hạn không quá 1 giây nếu trước đó đáp án đưa ra hoàn toàn có thể không đúng mực. Nếu không đổi khác, chương trình sẽ ghi nhận đáp án tiên phong .

Luật chơi của phần thi này trước đó cũng được sử dụng làm luật chơi của vòng 4 trong một gameshow khác của VTV3 có tên là Một trăm triệu một phút, nhưng chương trình đó chỉ dùng một lượt chơi 90 giây và chỉ có một loại câu hỏi là tìm đáp án đúng.

Vượt chướng ngại vật

[]

Có 4 từ hàng ngang – cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 – là 1 hình ảnh liên quan đến chướng ngại vật hoặc chính là chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm.
Có 4 từ hàng ngang – cũng chính là 4 gợi ý tương quan đến chướng ngại vật mà những thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 – là 1 hình ảnh tương quan đến chướng ngại vật hoặc chính là chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô TT .Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn vấn đáp một trong những từ hàng ngang này. Cả 4 thí sinh vấn đáp câu hỏi bằng máy tính trong thời hạn tâm lý 15 giây / câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang sẽ được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu vấn đáp đúng, 1 góc ( được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang ) của hình ảnh cũng được mở ra .Điểm độc lạ trong năm thứ 22 chính là toàn bộ những hàng ngang đã mở ra hoặc chưa mở ra sẽ bị giấu đi cho đến khi có thí sinh vấn đáp chướng ngại vật .Thí sinh hoàn toàn có thể bấm chuông vấn đáp chướng ngại vật bất kỳ khi nào. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang tiên phong được 80 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ hai được 60 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ ba được 40 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở hàng ngang thứ tư được 20 điểm. Trả lời đúng chướng ngại vật ở câu hỏi gắn với ô TT được 10 điểm .Cả 4 thí sinh sẽ có 15 giây để bấm chuông đưa ra câu vấn đáp cho chướng ngại vật sau khi kết thúc những từ hàng ngang và một câu ở ô TT. Sau 15 giây, nếu không có thí sinh nào vấn đáp thì chương trình sẽ nhờ một người theo dõi vấn đáp. Khán giả vấn đáp đúng sẽ nhận kỷ niệm chương của chương trình. Nếu không có người theo dõi nào vấn đáp, dẫn chương trình sẽ công bố đáp án của chướng ngại vật .Nếu vấn đáp sai hoặc không hề vấn đáp chướng ngại vật do bấm nhầm vào nút bấm xin vấn đáp chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Do đó, thí sinh cần rất là thận trọng để tránh trường hợp bấm nhầm .

Khi thí sinh bấm chuông trả lời chướng ngại vật, phần thi sẽ tạm dừng như sau:

 • Thí sinh bấm chuông khi thời gian suy nghĩ đang đếm ngược, thời gian vẫn sẽ tiếp tục chạy để các thí sinh còn lại trả lời. Sau khi hết giờ, MC chưa công bố đáp án của các thí sinh mà mời thí sinh đã bấm chuông trước đó trả lời CNV. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố đáp án của các thí sinh còn lại trong câu hỏi trước đó. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.
 • Thí sinh bấm chuông sau khi đã công bố đáp án của các thí sinh nhưng chưa công bố điểm, MC sẽ mời thí sinh đó trả lời chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố điểm cho các thí sinh còn lại. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.

Nếu có nhiều thí sinh cùng bấm chuông và cùng vấn đáp đúng chướng ngại vật, số điểm sẽ thuộc về thí sinh bấm chuông tiên phong .Nếu 1 thí sinh trước khi lựa chọn từ hàng ngang mà bấm chuông và bị loại, thí sinh ở vị trí tiếp theo sẽ được lựa chọn hàng ngang. Trong trường hợp này, so với những thí sinh chưa bị loại, nếu thí sinh ở vị trí cuối hoàn thành xong lượt lựa chọn từ hàng ngang mà vẫn còn từ hàng ngang chưa chọn, lượt lựa chọn sẽ quay trở lại với thí sinh ở vị trí đầu .

Tăng tốc

[]

Có 4 câu hỏi với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 20, 30 và 40 giây, độ khó tăng dần theo câu hỏi. Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính.
Có 4 câu hỏi với thời hạn tâm lý tương ứng là 10, 20, 30 và 40 giây, độ khó tăng dần theo câu hỏi. Bốn thí sinh cùng vấn đáp bằng máy tính .Trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm .Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này :

 • 2 câu hỏi IQ (câu số 1 và 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,…
 • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 2): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E… phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
 • 1 câu hỏi dữ kiện (câu số 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: “Đây là ai? Đây là gì?”, “Đây là địa danh nào?”, “Đây là loài vật nào?”…

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng vấn đáp đúng trong cùng một khoảng chừng thời hạn, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ vấn đáp nhanh câu hỏi đó ( Ví dụ : những thí sinh vấn đáp ở mức thời hạn lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 8.35 với cùng câu vấn đáp đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20 ) .

Về đích

[]

Mỗi thí sinh sẽ được lựa chọn 2 câu hỏi với các mức điểm là 20 điểm và 40 điểm. Thời gian trả lời cho câu hỏi 20 điểm là 15 giây, thời gian trả lời cho câu hỏi 40 điểm là 30 giây.
Mỗi thí sinh sẽ được lựa chọn 2 câu hỏi với những mức điểm là 20 điểm và 40 điểm. Thời gian vấn đáp cho câu hỏi 20 điểm là 15 giây, thời hạn vấn đáp cho câu hỏi 40 điểm là 30 giây .Đối với câu hỏi về kiến thức và kỹ năng, thời hạn vấn đáp cho câu hỏi 20 điểm là 15 giây, câu hỏi 40 điểm là 30 giây. Thí sinh đang vấn đáp gói câu hỏi của mình phải đưa ra câu vấn đáp trong thời hạn pháp luật của chương trình .Lần tiên phong kể từ năm thứ 4, câu hỏi thực hành thực tế Open trong chương trình. Đối với câu hỏi thực hành thực tế, ban cố vấn, khách mời hoặc người dẫn chương trình sẽ trình làng những dụng cụ tương quan đến câu hỏi thực hành thực tế đưa ra cho thí sinh. Đối với câu hỏi 20 điểm, thí sinh có 15 giây tâm lý và 30 giây thực hành thực tế. Đối với câu hỏi 40 điểm, thí sinh sẽ có 30 giây tâm lý và 60 giây thực hành thực tế. Nếu thí sinh vấn đáp sai hoặc không vấn đáp được câu hỏi đó thì thí sinh giành quyền bấm chuông sẽ có 20 giây thực hành thực tế với câu 20 điểm và 40 giây thực hành thực tế với câu 40 điểm. Sau thời hạn này, ban cố vấn sẽ đưa ra nhận định và đánh giá và chấm điểm .Nếu thí sinh vấn đáp đúng hoặc thực hành thực tế đạt nhu yếu sẽ ghi được điểm của câu hỏi. Trả lời sai, không vấn đáp được hoặc không thực hành thực tế đạt nhu yếu thì chỉ một người nhấn chuông nhanh nhất được giành điểm. Thí sinh giành điểm nếu vấn đáp đúng hoặc thực hành thực tế đạt nhu yếu sẽ giành điểm câu hỏi đó từ người vấn đáp sai, vấn đáp sai hoặc thực hành thực tế không đạt nhu yếu sẽ bị trừ đi 50% số điểm của câu hỏi .

Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần cho một câu trong số các câu đã chọn. Trả lời đúng hoặc thực hành đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm. Trả lời sai hoặc thực hành không đạt yêu cầu sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi.

Thứ tự tham gia phần thi về đích của những thí sinh như sau :

 • Lượt 1: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất sau phần thi Tăng tốc (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm).
 • Lượt 2: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất trong các thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 1 tham gia xong phần thi của mình.
 • Lượt 3: Dành cho thí sinh có điểm cao hơn trong 2 thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ hơn nếu 2 thí sinh bằng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 2 tham gia xong phần thi của mình.
 • Lượt 4: Dành cho thí sinh cuối cùng chưa tham gia phần thi Về đích.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, thí sinh có khoảng thời gian 3 giây và chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

[]

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.