Âm thanh – Wikipedia tiếng Việt

Âm thanh là các dao động cơ học (biến đổi vị trí qua lại) của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng. Âm thanh, giống như nhiều sóng, được đặc trưng bởi tần số, bước sóng, chu kỳ, biên độ và vận tốc lan truyền (tốc độ âm thanh).

Đối với thính giác của người, âm thanh thường là sự giao động, trong dải tần số từ khoảng chừng 16 Hz đến khoảng chừng 20 000 Hz, của những phân tử không khí, và Viral trong không khí, va đập vào màng nhĩ, làm rung màng nhĩ và kích thích bộ não. Tuy nhiên âm thanh hoàn toàn có thể được định nghĩa rộng hơn, tuỳ vào ứng dụng, gồm có những tần số cao hơn hay thấp hơn tần số mà tai người hoàn toàn có thể nghe thấy, không riêng gì Viral trong không khí mà còn truyền trong bất kể vật tư nào. Trong định nghĩa rộng này, âm thanh là sóng cơ học và theo lưỡng tính sóng hạt của vật chất, sóng này cũng hoàn toàn có thể coi là dòng Viral của những hạt phonon, những hạt lượng tử của âm thanh .Cả tiếng ồn và âm nhạc đều là những âm thanh. Trong việc truyền tín hiệu bằng âm thanh, tiếng ồn là những giao động ngẫu nhiên không mang tín hiệu .

Các vật có thể phát ra âm thanh được gọi là nguồn âm. Trong quá trình phát ra âm thanh, các nguồn âm đều dao động

Các đặc trưng của âm thanh[sửa|sửa mã nguồn]

Đặc trưng vật lý[sửa|sửa mã nguồn]

Tần số là số dao động mà nguồn âm có thể thực hiện được trong 1 giây. Đơn vị tần số là Hertz. Tần số âm được xem là đại lượng quan trọng nhất của âm thanh.

Cường độ âm (I) là năng lượng được sóng âm truyền qua mỗi đơn vị diện tích được đặt vuông góc với phương truyền sóng trong mỗi đơn vị thời gian. Đơn vị đo cường độ âm là W/m2
Gọi I0 là cường độ âm vừa đủ có thể nghe được (gọi là cường độ âm chuẩn). Khi đó biểu thức

L
=
log

I

I

0

{\displaystyle L=\log {\frac {I}{I_{0}}}}

{\displaystyle L=\log {\frac {I}{I_{0}}}} được gọi là Mức cường độ âm. Trong hệ SI, đơn vị đo mức cường độ âm là Ben (B), tuy nhiên trong thực tế, người ta thường dùng đơn vị dexiben(dB) do giá trị của đại lượng này khá nhỏ.

Đồ thị dao động âm là tập hợp các đồ thị dao động của tất cả các họa âm trong cùng một nhạc âm.

Đặc trưng sinh lý[sửa|sửa mã nguồn]

Cảm giác mà âm thanh gây ra cho cơ quan thính giác không riêng gì nhờ vào vào những đặc trưng vật lý của âm thanh đó mà còn phụ thuộc vào vào sinh lý của tai. Tai người phân biệt được những âm thanh khác nhau là do những đặc trưng sinh lý của âm thanh .

Các đặc trưng sinh lý bao gồm: độ cao, độ toâm sắc. Mỗi đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào 1 đặc trưng vật lý nhất định

Đặc trưng sinh lý và đặc trưng vật lý tương ứng.

Đặc trưng sinh lý

Đặc trưng vật lý

Độ cao

Tần số

Độ to

Mức cường độ âm

Âm sắc

Đồ thị dao động

Môi trường truyền âm[sửa|sửa mã nguồn]

Môi trường những chất rắn, chất lỏng và chất khí đều hoàn toàn có thể truyền được âm thanh. Khi những nguồn âm xê dịch, những hạt cấu trúc nên chất đó cũng xê dịch khiến âm thanh được truyền đi

Âm thanh không thể truyền trong chân không vì trong chân không có các hạt không được cấu tạo liên kết với nhau.

Vận tốc âm thanh truyền qua những chất lỏng luôn lớn hơn những chất khí và nhỏ hơn những chất rắn .

Sự phản xạ âm[sửa|sửa mã nguồn]

Khi gặp những mặt chắn, những âm thanh luôn bị phản xạ nhiều hoặc ít .

Âm thanh phản xạ sau âm thanh trực tiếp ít nhất khoảng 1/15 giây được gọi là tiếng vang,

Những vật cứng, có mặt phẳng nhẵn thì phản xạ âm tốt .Những vật mềm, xốp, mặt phẳng không nhẵn thì phản xạ âm kém .

Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Sách giáo khoa Vật Lý 7

Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Sách giáo khoa Vật Lý 11Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Sách giáo khoa Vật Lý 11 Nâng cao

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]